Baltic Horizoni blogi

Oluline tegija kinnisvaramaastikul: ESG võimaldab näha suuremat pilti

Jätkusuutlikkus ei seisne tänapäeval ainult keskkonnasäästlikkuse põhimõtete rakendamises, vaid kätkeb lisaks sellele ka eetilist ning tulevikule orienteeritud tegutsemist personalitöös ja ettevõtte juhtimises.

Et ülejäänud maailmas toimuvate arengutega samas tempos püsida, on välja töötatud ESG strateegia, mis paneb ettevõtjad vaatama tulemustest kaugemale, keskendumaks eelkõige sellele, kuidas need on saavutatud.

Kindlad parameetrid

ESG on lühend ingliskeelsetest sõnadest “environmental”, “social” ja “governance”, mis emakeeles viitavad keskkonna-, sotsiaal- ja haldusvaldkonnaga seotud parameetritele ning nendega seotud eesmärkide järgimisele. Selleks, et oma tegevusi objektiivselt hinnata, on välja töötatud vastavad kriteeriumid, mis võimaldavad ettevõttel majasiseseid muudatusi läbi viia.

Ent miks see ikkagi vajalik on, kui äritegevuse põhiliseks eesmärgiks on ikkagi kasuminäitajad? Tegelikult on erinevad uuringud tõestanud, et kvaliteetne ja korrastatud juhtimismudel loob eeldused ka ettevõtte paremaks tootluseks.

Seega peaks olema küllaltki ilmselge, et ettevõte pole olemuselt kuigi jätkusuutlik, kui ta ei pööra tähelepanu oma töötajate rahulolule või teda ümbritsevale keskkonnale: häid ja suurepäraseid tulemusi saavutatakse siiski vaid stabiilses ning hästitoimivas ettevõttes, kus töötavad rahulolevad inimesed.

Positiivne mõju

ESG analüüs võimaldab niisiis ettevõttel vaadata numbritega väljendatud saavutustest kaugemale ning aru saada, mil viisil need tulemused saavutati. Strateegia rakendamiseks on välja töötatud vastav kontrollnimekiri, mille järgimine aitab mõõta, kui jätkusuutlik ettevõtte tegevus teatud parameetrite järgi on.

ESG analüüsi rakendab ka Baltikumi suurim ärikinnisvarafond Baltic Horizon, kellel on valmimas uusim ja rohelisim kontorihoone Vilniuses nimega Meraki, kus ESG kontrollnimekirja lisamine võimaldas kohandada olemasolevat investeeringu tagamise protsessi nii, et see keskenduks paremini asjakohastele teemadele ning tuvastaks seeläbi ka uusi võimalusi.

“Baltic Horizon Fund teadvustab, et meie äritegevus mõjutab ümbritsevat ühiskonda ja keskkonda ning et meil on võimalus ja kaudne kohustus tagada, et see mõju oleks positiivne. Ja mis veelgi tähtsam – tõhusad ja jätkusuutlikud tegevused on pikaajalise väärtuse loomise seisukohast hädavajalikud,” ütles fondi juht Tarmo Karotam.

“Lisaks büroohoonetele on fondis kolm südalinna ostukeskust Tallinnas, Riias ja Vilniuses ning nende laiendusprojektide raames kujundame oma investeeringutega ka linnaruumi. Sellepärast oli meile väga oluline näiteks Postimaja laienduse projekti jooksul kaasata erinevaid linnaametnikke, arhitekte, naabreid ja ka linnakodanikke, et saavutada kõige positiivsem lahendus kõigile nii-öelda win-win-win-win,” rääkis ta.

“Lisaks usume, et sellised jätkusuutlikud eesmärgid kindlasti tugevdavad pikas perspektiivis meie rahavoogudega seotud tegevusi ja stabiilseid dividendide väljamakseid investoritele,” sõnas Karotam.

Seatud eesmärgid

Baltic Horizon fondi siseselt on välja töötatud konkreetsed sammud ja eesmärgid. Näiteks võeti möödunud aastal kasutusele tarkvaralahendus, mis võimaldab tarbimisandmeid efektiivsemalt jälgida, aitamaks jõuda säästvamate kinnisvarategevusteni kõikides Balti riikides. Samuti viiakse regulaarselt läbi töötajate rahulolu-uuringuid ning kuna ärikinnisvarafondi spetsiifika näeb ette ka pidevat suhtlust ja koostööd rentnikega, siis küsitakse regulaarset tagasisidet ka neilt.

“Samuti, meie äritegevus on seotud suure hulga väliste partneritega ning on hädavajalik järgida eetilisi käitumisnorme koos täisleppimatuse põhimõttega korruptsiooni või mis tahes ebaseadusliku käitumise suhtes,” rääkis Karotam.

Mida toob tulevik?

Et ESG strateegia on orienteeritud tulevikule, keskendub ka Baltic Horizoni strateegia pikemale perspektiivile. Näiteks on plaanis hiljemalt 2021. aasta lõpuks omistada energiatõhususele orienteeritud BREEAM sertifikaat kõigile ärikinnisvarafondi portfelli kuuluvatele büroo objektidele. Samuti on läbi viidud GRESB-i uuring, mille tulemusel määrati selged eesmärgid, mille poole ärikinnisvarafond saaks püüelda.

2025. aastaks planeerib Baltic Horizon vähendada energiatarbimist kõikidel olemasolevatel kinnisvaraobjektidel ning tõsta kõikide hoonete energiatõhususe klassi vähemalt ühe võrra. Kehtib ka kokkulepe, et kõikidel uutel investeerimisobjektidel peab olema saavutatud vähemalt B energiaklass.

2022. aasta lõpuks on seatud eesmärk paigaldada päikesepaneelid kõigile selleks sobivatele Baltic Horizoni portfelli kuuluvatele kinnisvaraobjektidele. Nagu ka Meraki puhul arvestatakse energiatõhususe aspektidega kõigi uute arendusprojektide läbiviimisel.

“ESG kontrollnimekiri jääb kõigis Baltic Horizoni investeerimiskaalutlustes oluliseks aspektiks, pakkudes põhjaliku ülevaadet konkreetse investeerimisprojektiga seotud potentsiaalsetest ESG riskidest,” rääkis Karotam.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Telli head ideed raha kasvatamiseks oma postkasti

Saadame sulle e-postiga kolm korda nädalas investeerimisportaali Rikas Geenius olulisemad uudised ja analüüsid.